fbpx

Gent's

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky používania

1.1 Každý používateľ, ktorý navštívi webové stránky https://gentsbarbershop.sk, automaticky súhlasí so Všeobecnými podmienkami používania (ďalej len podmienky používania). Používateľ, ktorý nesúhlasí s podmienkami používania tohto webu sa na ňom nesmie zdržiavať ani využívať jeho funkcie.

1.2 Webová služba https://gentsbarbershop (ďalej len GENTSBARBERSHOP) môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Za obsah týchto stránok nenesie prevádzkovateľ GENTSBARBERSHOP žiadnu zodpovednosť.

1.3 Prevádzkovateľ GENTSBARBERSHOP taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť alebo aktuálnosť údajov, ktoré sú na webovej stránke GENTSBARBERSHOP dostupné.

2. Zamestnanec barbershopu

2.1 Zamestnanec barbershopu je osoba, ktorá v barbershope vykonáva práce súvisiace s objednávaním, úpravou, vytvaránim nových klientov a obsahu na stránke . Zamestnanec má po prihlásení k dispozícií všetky funkcie spojené s administráciou zákazníkov  vopred dohodnuté s majiteľom barbeshopu.

2.2 Zamestnanec nesmie zneužívať osobné údaje, dostupné na webe GENTSBARBERSHOP ani ich ďalej poskytovať tretím stranám. Zamestnanec musí svoju prácu na stránkach GENTSBARBERSHOP vykonávať zodpovedne a s vedomím, že pracuje s citlivými údajmi.

2.3 Majiteľ a/alebo zamestnanec barbershopu si vyhradzuje právo vymazať zákazníka z registrovaných zákaznikov barbershopu. 

2.4 Majiteľ barbershopu zodpovedá za oboznámenie zákazníka s informáciami o ochrane osobných údajov (viď ďalšia kapitola)

3. Zákaznik barbershopu

3.1 Zákaznik barbershopu má po zaregistrovaní zamestnancom barbershopu možnosť rezervovať si termín bez čakania.

4. Ochrana osobných údajov

4.1 Všetky osobné údaje na webových stránkach GENTSBARBERSHOP sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

4.2 Poskytnutím osobných údajov dávate súhlas s ich spracovaním na webovej stránke GENTSBARBERSHOP v súlade so zákonom o spracovaní osobných údajov.

4.3 Osobné údaje sa získavajú zamestnancom barbershopu a sú spracovávané na potreby evidencie rezervácie daného zákazníka a pri nutnosti kontaktu so zákazníkom. Osobné údaje tiež môžu byť použité na skvalitnenie služieb v barbershope (napr. na informovanie zákazníka o prebiehajúcich akciách a pod.).

4.4 Pri registrácií člena sa získavajú také osobné údaje, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie zákazníka, jeho jednoznačnej identifikácií alebo sú použité na skvalitnenie služieb barbershopu.

4.5 Zákaznik má právo neposkytnúť osobné údaje. V tom prípade však nebude možné využívať výhody rezervácie v barbershope

4.6 Osobné údaje získané na webe https:/gentsbarbershop.sk nebudú poskytované iným osobám, ako osobám oprávneným spravovať zákazníkov v danom barbershope  vrátane jeho majiteľa.

4.7 Hodnotenie barbershopu nepozostáva z úplného mena, pri hodnotení je zobrazená iba prvá časť mena.

4.8 Web GENTSBARBERSHOP nezodpovedá za neoprávnený prístup do zamestnaneckých účtov v dôsledku nedostatočnej ochrany heslom alebo v dôsledku počítačového hackerstva alebo útoku. Prosíme všetkých zamestnancov barbershopu, aby volili silné heslá pre účty, ktoré slúžia pre správu zákazníkov a pravidelne ich menili, aby tak znemožnili neoprávnený prístup.

4.9 Snažíme sa chrániť vaše súkromie! Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky, prosím, kontaktujte nás. Spôsob akým nás môžete kontaktovať nájdete v záhlaví týchto stránok v záložke „Kontakt“.

4.10 Prehlásenie o ochrane osobných údajov nájdete na tomto odkaze: Prehlásenie o ochrane osobných údajov

*pozn. https://gentsbarbershop.sk alebo GENTSBARBERSHOP je webova stránka , určený pre Gent´s Barbershop Žilina spojený s rezervovaním zákazníkov a propagačnou/informačnou časťou stránky.

5. Zmena podmienok používania

5.1 Prevádzkovateľ služby GENTSBARBERSHOP si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania. Ak používateľ naďalej využíva webové stránky, súhlasí s aktuálnymi podmienkami používania.

6. Rezervácie

6.1 Pri vytváraní rezervácie uživatel súhlasí s obchodnými podmienkami a taktiež súhlasí s povinnosťou platby za službu, ktorú si rezervoval na daný termín.
6.2 V prípade nedodržania rezervácie si firma S&P, s.r.o. bude nárokovať cenu za službu od zákazníka ktorý si danú službu rezervoval, vtedy ak nezrušil rezerváciu predčasne podľa bodu 6.3(Rušenie rezervácie).
6.3 Zrušenie rezervácie je zákazník oznámiť prevádzkovateľovi stránky https://gentsbarbershop.sk a to formou emailu na adresu support@gentsbarbershop.sk a to minimálne 12 hodín pred časom zarezervovaného termínu.
6.4 Firma S&P, s.r.o. ako prevadzkovateľ rezervačného systému si vyhradzuje právo na zmenenie času rezervácií a to o 30 minút oproti rezervovanému času.

6.5 Pri rezervácií odošle stránka gentsbarbershop.sk potvrdzovací email  na adresu zákazníka s podrobnosťami rezervácie. Pri neobdržaní emailu je zakazník povinný  kontatkovať prevadzkovateľa stránky o potvrdenie rezervácie.

6.6 Zákazník je povinný si skontrolovať úvedené údaje a miesto rezervácie v potvrdzujúcom emaile.  

6.7 Deň pred termínom rezervácie stránka odošle pripomienkový email na adresu zákazníka. Pri neobdržaní emailu je zakazník povinný  kontatkovať prevadzkovateľa stránky o potvrdenie rezervácie.


Prevádzkovateľ

Gents s.r.o

.U Sihelnika 352

Rakova 023 51

IČO: 36425460

Telefón: +421 910 407 699

Email: info@gentsbarbershop.sk